مقدمه ای بر GPS :   GPS به معنی سیستم تعیین موقعیت جهانی است که با استفاده از این سیستم میتوانیم موقعیت جهانی و ارتفاع خود را در هر لحظه از شبانه روز و در هر نقطه از کره ی زمین تعیین کنید . ساده ترین استفاده ای که همه ی ما از این سیستم ...
بستن
مقایسه